سه‌شنبه, 1 خرداد 1403
منوي اصلي

  مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

   

  تقدیر مدیر کل محترم پدافند غیر عامل استانداری اردبیل از عملکرد
  دفتر مدیریت بحران وپدافند غیر عامل شرکت


  برگزاری  جلسه کارگروه تخصصی مدیریت بحران آب و فاضلاب  با حضور مدیر کل مدیریت بحران استانداری اردبیل

  اولین جلسه کارگروه تخصصی مدیریت بحران  آب و فاضلاب استان اردبیل در سال 95 با حضور مدیر کل مدیریت بحران استانداری در سالن اجتماعات شرکت آبفای شهری استان برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل ،در ابتدای این جلسه ،مهندس خاک نژاد ،مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل طی سخنانی ضمن اشاره به برنامه های کارگروه در سال جدید ،به چالشهای پیش روی این شرکت در مقابله با بحران و شرایط اصطرار اشاره و خواستار تامین اعتبارات  لازم برای مقابله بااین شرایط شد.در ادامه مهندس امامی یگانه ،مدیر کل مدیریت بحران استانداری اردیبل بر برگزاری منظم جلسات کارگروههای تخصصی تاکید و شناسایی نیازهای ضروری استان واولویت بندی آنها و پیگیری اعتبارات موردنیاز از طریق وزارتخانه های مربوطه را خواستارشد..وی در ادمه  با توجه به ضرورت جذب اعتبارات مورد نیاز برای کارگروههای تخصصی  برهمکاری و تعامل مدیران دستگاههای اجرایی با اداره کل مدیریت بحران استانداری در این خصوص تاکید نمود.در ادامه مشکلات موجود در خصوص تامین آب شرب استان در شرایط اصطراری مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

   

  وظایف دفاتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

  ١. دریافت اهداف و برنامه های حوزه مربوطه از مافوق و عملکرد در راستای اهداف و استراتژیهای شرکت .

  ٢. برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح های مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت .

  ٣. استقرار و تحقق اهداف کلان و استراتژیک شرکت در رابطه با طرح ها و پروژه های مدیریت بحران و پدافندغیرعامل .

  4. نظارت و بودجه ریزی و اعمال مدیریت موثر بر تصویب بودجه سالیانه شرکت های زیرمجموعه در رابطه با طرح ها و پروژه    

     های مدیریت بحران و پدافندغیرعامل .

  5. ارزیابی عملکرد امورات زیرمجموعه نسبت به بودجه مصوب

  6. تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه های فنی و تخصصی مرتبط با وظایف مدیریت بحران و پدافندغیرعامل.

  7. بررسی و تصویب مطالعات مرتبط با پروژه های مدیریت بحران وپدافندغیرعامل و نظارت بر اجرای آن .

  8. برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر برگزاری مانورهای عملیاتی به منظور آموزش، حفظ آمادگی لازم و ارتقاء سطح آمادگی

  9. پیشگیری و کاهش آسیب پذیری ناشی در مقابل تهیدات طبیعی و غیرطبیعی.

  10. هماهنگی های برون سازمانی به منظور پیشبرد برنامه های مصوب طرح های پدافندغیرعامل و مدیریت بحران .

  11. ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت و ساماندهی شرایط بوجود آمده در زمان وقوع بحران .

  12. بررسی و تایید گزارش های تحلیلی ادواری از روند پیشرفت امور و ارائه راهکارهای لازم .

  13. مستندسازی اقدامات صورت گرفته و در حال انجام مرتبط با پدافندغیرعامل و مدیریت بحران .

  14. تهیه و تدوین بودجه مورد نیاز مرکز مدیریت بحران وپدافندغیرعامل و پیگیری لازم تا تصویب نهایی .

  15. شناسایی، هماهنگی و نظارت بر برنامه های آموزش و ارتقای سطح آگاهی مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان در زمینه مفاهیم اصلی پدافندغیرعامل و مدیریت بحران .

  16. بررسی و شناسایی سایر منابع مالی (اعتبارات ملی و استانی) برای انجام پروژه های مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت .

  17. بررسی و پیشنهاد ساختار سازمانی کارآمد و مناسب برای مرکز مدیریت بحران و پدافندغیرعامل.

  18. پیگیری انجام وظایف محوله در کمیته های مرتبط با مدیریت بحران و پدافندغیرعامل .

  19. انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی . 

   

  اهم اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

  1      برگزراری دوره های آموزشی جهت ارتقای بهره وری نیروی انسانی مرتبط با مدیریت بحران بمدت 7569  نفر ساعت

  2      برگزاری مانور اسکان اضطراری 2000 نفری با همکاریسازمان هلال احمر و سایر دستگاههای اجرایی

  3     تهیه شیرهای بلادرنگ جهت نصب در خروجی مخازن

  4      شرکت در مانور استان زنجان به عنوان شرکت معین و پشتیبان

  5     پیگیری دو فیدره نمودن ایستگاه پمپاژ سرعین

  6      بهسازی( درب ورودی ودیوارچینی و  نرده کشی آهنی ) چاه ومخزن شماره یک آبی بیگلو

  7      تعمیرتجهیزات روشنایی وبهبود شرایط حفاظتی پمپاژ سه راهی نمین

  8      استارت وتست دوره ای ژنراتورها بطور مرتب دو نوبت درهفته جهت آماده نگهداشتن آنها در هشتجین

  9      ذخیره سازی مناسب  نفت گاز جهت ژنراتورها در کل استان

  10     فنس کشی محوطه مخزن 1000و300 متر مکعبی به طول 200 متر گیوی سفلی به مبلغ 25 میلیون  تومان

  11      اجرای پروژه های مقابله باخشکسالی به ارزش

  12      اجرای دستور العمل سطح بندی  برای تاسیسات آب و فاضلاب

  13      عقد قرارداد مطالعه پدافند غیر عامل در تاسیسات اردبیل وتامین آب در شرایط اضطراری باعتبار 960میلیون ریال از منابع داخلی

  14      ایجاد فصل و ردیف مستقل در بودجه سالیانه شرکت

  15      ایجاد امکانات لازم برای تامین بیش از4.6 مگا وات برق مورد نیاز تاسیسات بوسیله دیزل ژنراتورها (که از این میزان 2.724 مگاوات بصورت آماده بکار ودر مدار برق اضطراری می باشد)

  16      ایجاد سیستم تله متری دربرخی از تأسیسات

  17       نصب دوربین درتعدادی از تأسیسات جهت ارتقای امنیت تأسیسات

  18     پیگیری و اخذ بیش از 100 میلیارد ریال جهت اجرای پروژهای مقابله با خشکسالی از محل اعتبارات ماده 10 و12


   

  Content...


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0