چهارشنبه, 7 مهر 1400
  • ساعت : ۱۳:۱۳:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 43
  • کد خبر : ۴۰۷۳
بازدید رئیس سازمان بازرسی استان اردبیل و دادستان شهرستان گرمی به همراه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شركت آب وفاضلاب استان اردبیل از پروژه های اجرایی شهرستان مرزی گرمی و بیله سوار
بازدید رئیس سازمان بازرسی استان اردبیل و دادستان شهرستان گرمی به همراه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل از پروژه های اجرایی شهرستان مرزی گرمی و بیله سوار برگزار گردید.

بازدید رئیس سازمان بازرسی استان اردبیل و دادستان شهرستان گرمی از محل تصفیه خانه شهرستان گرمی به همراه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل

بازدید رئیس اداره کل بازرسی استان به همراه دادستان شهرستان از محل تصفیه خانه شهرستان گرمی به همراه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل

بازدید رئیس اداره کل بازرسی استان به همراه دادستان شهرستان از محل مخزن ذخیره آب روستای انجیرلو بیله سوار و دیدار با اهالی  به همراه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل

بازدید رئیس اداره کل بازرسی استان به همراه دادستان شهرستان از محل مخزن ذخیره آب روستای قیزقلعه سی بیله سوار و دیدار با اهالی به همراه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل

بازدید رئیس اداره کل بازرسی استان به همراه دادستان شهرستان از تاسیسات آبرسانی امور آبفا شهرستان مرزی بیله سوار و دیدار با اهالی روستای مرادلو به همراه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل

بازدید رئیس اداره کل بازرسی استان به همراه دادستان شهرستان از محل مخزن ذخیره آب روستای اودلو شهرستان مرزی بیله سوار به همراه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل

ازدید رئیس اداره کل بازرسی استان به همراه دادستان شهرستان از محل مخزن ذخیره آب روستاهای امور آبفا شهرستان مرزی بیله سوار به همراه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل

بازدید رئیس اداره کل بازرسی استان به همراه دادستان شهرستان مرزی بیله سوار از محل تصفیه خانه مجتمع آبرسانی قره قاسملو به همراه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل

بازدید رئیس اداره کل بازرسی استان به همراه دادستان شهرستان مرزی بیله سوار از محل تصفیه خانه مجتمع آبرسانی قره قاسملو به همراه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا استان اردبیل

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0