چهارشنبه, 25 فروردين 1400
  • ساعت : ۷:۳۸:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 
  • تعداد بازدید : 301
  • کد خبر : ۴۰۲۶
پیگیری رونداجرایی پروژه های در دست احداث شهرستان نیر
رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اردبیل در ادامه بازدیدهای مستمروپیگیری رونداجرایی پروژه های در دست احداث با حضور در شهرستان نیربه همراه فرماندارشهرستان از پروژه در حال احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر نیربازدید و به بررسی روند تکمیل و پیشرفت پروژه پرداخت.

به گزارش دفترروابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آبفا استان اردبیل، مهندس فرامرز به نژاد مدیرعامل آب وفاضلاب استان اردبیل به همراه مهندس اقبالی از تصفیه خانه فاضلاب شهر نیر بازدید و در خصوص مشکلات و مسائل مربوطه با حضور پیمانکار پروژه بحث و گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، در این بازدید که در راستای اتمام و آماده سازی این تصفیه خانه جهت بهره برداری در آینده نزدیک صورت گرفت، رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت با فرماندارشهرستان  در مورد این پروژه وموانع و مشکلات پیرامون آن بحث و گفتگو کرد.

پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر نیر با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا می باشد.

برای انجام کارهای تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب شهر نیر، تهیه تجهیزات الکترومکانیکال از قبیل کلیه تابلوهای برق وکابلهای مربوطه،کلیه شیرآلات و برخی از لوله واتصالات مربوطه، الکتروپمپ ها،الکترومیکسرها،بلوورها، تامین مصالح وتجهیزات، انجام کارهای ساختمانی وسایر خدمات توسط پیمانکار پروژه انجام خواهدشد.

فرماندار شهرستان نیر هم ،اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان در حوزه خدمات آبرسانی در سطح  شهرستان  رامطلوب ذکرنمود و مراتب تقدیر و تشکر خود را از مدیر عامل و همه پرسنل زحمتکش آبفا ابراز نمود

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0