يکشنبه, 6 مهر 1399
  • ساعت : ۷:۳۰:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 155
  • کد خبر : ۳۹۰۰
مهندس لطیفی به عنوان سرپرست امور آب و فاضلاب خلخال منصوب شد
طی مراسمی که در فرمانداری خلخال و با حضور فرماندار و معاون بهره برداری شرکت آبفای شهری و عضو هیأت مدیره آب و فاضلاب روستایی استان برگزار شد با حکم مهندس به نژاد مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل ضمن تقدیر از زحمات مهندس یحیوی مدیر امور آب و فاضلاب شهری خلخال، مهندس لطیفی به عنوان سرپرست امور یکپارچه آب و فاضلاب خلخال منصوب شد

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل طی مراسمی که در فرمانداری خلخال و با حضور فرماندار و معاون بهره برداری شرکت آبفای شهری و عضو هیأت مدیره آب و فاضلاب روستایی استان برگزار شد با حکم مهندس به نژاد مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل ضمن تقدیر از زحمات مهندس یحیوی مدیر امور آب و فاضلاب شهری خلخال، مهندس لطیفی به عنوان سرپرست امور یکپارچه آب و فاضلاب خلخال منصوب شد.

در این مراسم مهندس خیرجو معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان با توجه به یکپارچه سازی امورات آبفای شهری و روستایی خواستار حمایت فرمانداری از مجموعه جدید با توجه به مشکلات موجود در روستاها شد.وی با اشاره به محدودیت منابع آبی روستاها خواستار توجه به بحث مدیریت مصرف در روستاها و کمک مجموعه بخشداریها در تحقق موضوع شد. مهندس خیرجو با اشاره به اقدامات و تلاشهای شبانه روزی آقای یحیوی در امور آب و فاضلاب شهری خلخال از جمله در بحث ساماندهی تصفیه خانه فاضلاب ضمن قدردانی از این زحمات برای وی آرزوی توفیق کرد.

در ادامه جلسه مهندس رستمی عضو هیأت مدیره آبفای روستایی با توجه به مشکلات تأمین آب در روستاها و اعتبارات اختصاص یافته جهت احداث مجتمع های روستایی خواستار کمک فرمانداری در شناسایی منابع پایدار تأمین آب شد. مهندس یحیوی مدیر سابق آبفای شهری خلخال، گزارشی از اقدامات و فعالیتهای انجام شده درمدت مدیریت چهار ساله خود در آبفای شهری ارائه و برای آقای لطیفی آرزوی توفیق کرد

مهندس لطیفی سرپرست جدید امور آب و فاضلاب خلخال طی سخنانی ضمن اشاره به مشکلات موجود در سیستم آبفای شهری و روستایی و یکپارچه سازی این دو سیستم خواستار تأمین اعتبارات لازم برای حل مشکلات موجود شد.

در ادامه جلسه بابایی فرماندار خلخال طی سخنانی ضمن قدردانی از زحمات آقای یحیوی، با توجه به ادغام دو اداره ، برای آقای لطیفی آرزوی توفیق کرد.وی  با توجه به یکپارچه سازی دو اداره و همچنین تجمیع مشکلات در سیستم جدید خواستار تلاش شبانه روزی سرپرست جدید آب و فاضلاب شهرستان و مجموعه همکاران شد

.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0