يکشنبه, 19 مرداد 1399
  • ساعت : ۸:۴۴:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 523
  • کد خبر : ۲۸۶۵
مدیر كل دفتر مدیریت مصرف آب شركت مهندسی آب و فاضلاب كشوراز فعالیت های آب بدون درآمد شركتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی استان اردبیل بازدید كرد
مهندس سید زاده مدیر کل دفتر مدیریت مصرف آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوراز پروژه ها و اقدامات انجام شده در خصوص کاهش آب بدون درآمد و مدیریت مصرف شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی استان اردبیل بازدید کرد.

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل ، مهندس سید زاده مدیر کل دفتر مدیریت مصرف آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوراز پروژه ها و اقدامات  انجام شده در خصوص کاهش آب بدون درآمد و مدیریت مصرف شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی استان اردبیل از جمله تله متری تاسیسات آب اردبیل و مشکین شهر بازدید کرد.در ادامه جلسه  کمیته آب بدون درآمد و کاهش هدر رفت شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی استان با حضور مهندس به نژاد  مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی و سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهری استان و معاونین بهره برداری و  مدیران امورات تابعه و کارشناسان این شرکتها در محل سالن اجتماعات شرکت آب و فاضلاب شهری استان  برگزار شد.  در این جلسه مهندس به نژاد سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهری استان ضمن خوش آمدگویی به میهمانان حاضر، به بیان اهداف شرکت در خصوص  کاهش هدررفت آب پرداخته و پیشنهاد اصلاح تعرفه و افزایش فروش آب را مطرح نمود. در ادامه مهندس خیرجو، معاون بهره برداری  شرکت آب و فاضلاب شهری استان دور نمای اهداف کاهش آب بدون درآمد استان را ترسیم وبه بیان اقدامات انجام شده در خصوص کاهش آب بدون درآمد در این شرکت پرداخت. مهندس نظام خیاوی مدیر آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب شهری استان نیز گزارشی اجمالی از وضعیت آب بدون درآمدوفعالیتهای مدیریت مصرف آب  ارائه نمود. مهندس محمدی معاون خدمات مشترکین و درآمد استان اردبیل از وضعیت هدررفت ظاهری و برنامه های آتی شرکت گزارشی ارائه نمود . مهندس سیدزاده در ادامه جلسه  ضمن بیان نقطه نظرات و مقایسه وضعیت آب بدون درآمد و شاخصهای مرتبط استان با اعداد و شاخصهای کشور، فعالیتهای انجام شده و برنامه های آتی شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل  را مثبت ارزیابی نموددر پایان  جلسه پرسش و پاسخ با مدیران امورات شهری و روستایی برگزار شد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0