شنبه, 2 شهريور 1398
رو عنوان : سرپرست معاونت مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل خبرداد:
عنوان : حذف پرونده های فیزیكی در واگذاری انشعابات جدید و استفاده از پرونده های الكترونیكی در سیستم جدید شركت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل
کد خبر : ۲۸۳۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ 
ساعت : ۱۴:۳:۱۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل ،مهندس علیرضا محمدی سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت با اعلام خبر حذف پرونده های فیزیکی و استفاده از پرونده های الکترونیکی در واگذاری انشعابات جدید اضافه کرد:در راستای افزایش میزان رضایتمندی مشترکین و با هدف حذف پرونده های فیزیکی ،شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل در واگذاری انشعابات جدید از پرونده های الکترونیکی استفاده می نماید مهندس محمدی در ادامه ازبرنامه ریزی برای  الکترونیکی کردن پرونده های مشترکین قدیمی خبرداد و افزود:با توجه به اینکه بیش از 360 هزار پرونده مشترکین آب و 160 هزار پرونده مشترک فاضلاب در سطح استان  وجودداردافزود:با توجه به اینکه هر پرونده دارای حداقل 10برگ ضمایم می باشد بنابراین الکترونیکی کردن این پرونده ها کاری زمانبر بوده و برنامه ریزی برای این کار در طول دو سه سال آینده انجام شده است.مهندس محمدی در ادامه از از تبدیل بیش از1850  انشعاب غیر مجاز آب و  310 انشعاب غیر مجاز فاضلاب به مجاز خبر داد  .

 


تعداد بازدید : 1067

بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0